Abbasid Caliphate

Trigonometrie uitgebreid
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
830 Jan 1

Trigonometrie uitgebreid

Baghdad, Iraq

Habash_al-Hasib_al-Marwazi beschreef de trigonometrische verhoudingen: sinus, cosinus, tangens en cotangens


HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Aug 29 2022