War of the Third Coalition

Ulmská kampaň
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1805 Sep 25

Ulmská kampaň

Swabia, Germany
Francouzská Grande Armée, vedená Napoleonem Bonapartem, měla 210 000 vojáků organizovaných do sedmi sborů a doufala, že vyřadí rakouskou armádu v sérii francouzských a bavorských vojenských manévrů a bitev, jejichž cílem je obejít rakouskou armádu pod velením generála Macka na Dunaji před Ruskem. mohly dorazit posily.Ulmská kampaň je považována za příklad strategického vítězství, ačkoli Napoleon měl skutečně drtivou přesilu.Kampaň byla vyhrána bez větší bitvy.Rakušané padli do stejné pasti, kterou Napoleon nastražil v bitvě u Marenga, ale na rozdíl od Marenga past fungovala úspěšně.Všechno bylo vyrobeno tak, aby zmátlo nepřítele.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod