War of the Third Coalition

Bitva u Castelfranco Veneto
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1805 Nov 24

Bitva u Castelfranco Veneto

Castelfranco Veneto, Italy
Po vyslechnutí zprávy o Ulmu, hlavní armádě arcivévody Karla, se těšínský vévoda začal stahovat ze severní Itálie a menší armáda arcivévody Jana Rakouského vytáhla z Tyrolského hrabství.Ve zmatku se Rohanova brigáda oddělila od Johnovy armády.Nejprve se Rohan pokusil připojit k části Karlovy armády.Když selhal, nechal své muže přesunout na jih, aby se spojili s rakouskou posádkou Benátek.Po epickém pochodu byla Rohanova brigáda zahnána do kouta kousek od Benátek.Dvě divize francouzské armády Itálie se střetly s rakouskou brigádou vedenou princem Louisem Victorem de Rohan-Guéméné.Rakušané podnikli pozoruhodný pochod z hlubin Alp do plání severní Itálie.Ale Rohan, chycen mezi divizemi Jeana Reyniera a Laurenta Gouviona Saint-Cyra, se vzdal velení poté, co se nedokázal probojovat ven.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod