Thirty Years War

Zajištění Pomořanska
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1630 Jul 20

Zajištění Pomořanska

Stettin, Poland
Král poté nařídil zlepšit obranu Štětína.Všichni lidé z města i vesničané byli shromážděni a obranné práce byly rychle dokončeny.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod