Third Crusade

Richard bere Acre
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1191 Jul 12

Richard bere Acre

Acre
Richard dorazil do Akkonu 8. června 1191 a okamžitě začal dohlížet na konstrukci obléhacích zbraní k útoku na město, které bylo dobyto 12. července.Richard, Filip a Leopold se hádali o kořist vítězství.Richard svrhl z města německou standartu a pohrdal Leopoldem.Filip a Leopold, frustrovaní Richardem (a v případě Filipa ve špatném zdraví), vzali své armády a v srpnu opustili Svatou zemi.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Mar 05 2022