Third Crusade

1192 Dec 1

Epilog

Jerusalem
Ani jedna strana nebyla zcela spokojena s výsledky války.Ačkoli Richardova vítězství připravila muslimy o důležitá pobřežní území a obnovila životaschopný frankistický stát v Palestině, mnoho křesťanů na latinském Západě bylo zklamáno, že se rozhodl neusilovat o znovudobytí Jeruzaléma.Podobně se mnozí v islámském světě cítili znepokojeni tím, že Saladin nedokázal vyhnat křesťany ze Sýrie a Palestiny.Obchod vzkvétal na celém Středním východě a v přístavních městech podél pobřeží Středozemního moře.Richard byl zatčen a uvězněn v prosinci 1192 Leopoldem V., vévodou rakouským, který podezříval Richarda z vraždy Leopoldova bratrance Konráda z Montferratu.V roce 1193 Saladin zemřel na žlutou zimnici.Jeho dědicové se kvůli dědictví hádali a nakonec roztříštili jeho dobytí.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Apr 27 2022