Third Crusade

Play button
1187 Jul 3

Bitva o Hattin

The Battle of Hattin
Muslimské armády pod Saladinem zajaly nebo zabily velkou většinu křižáckých sil, čímž jim odebraly schopnost vést válku.Jako přímý důsledek bitvy se muslimové opět stali významnou vojenskou mocností ve Svaté zemi a znovu dobyli Jeruzalém a mnoho dalších měst ovládaných křižáky.Tyto křesťanské porážky podnítily třetí křížovou výpravu, která začala dva roky po bitvě u Hattinu.Říká se, že papež Urban III. se zhroutil a zemřel (říjen 1187), když slyšel zprávu o bitvě u Hattinu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Apr 27 2022