Seven Years War

Play button
1757 Nov 5

Prusové rozdrtí Francouze u Rossbachu

Roßbach, Germany
Bitva u Rossbachu znamenala obrat v sedmileté válce, nejen pro její ohromující pruské vítězství, ale také proto, že Francie odmítla znovu vyslat jednotky proti Prusku a Británie, která si všimla pruského vojenského úspěchu, zvýšila svou finanční podporu pro Fredericka.Rossbach byl jedinou bitvou mezi Francouzi a Prusy během celé války.Rossbach je považován za jedno z Frederickových největších strategických mistrovských děl.Zmrzačil nepřátelskou armádu dvakrát větší než pruské síly, přičemž utrpěl zanedbatelné ztráty.Jeho dělostřelectvo také hrálo klíčovou roli ve vítězství, založené na jeho schopnosti rychle se přemístit v reakci na měnící se okolnosti na bojišti.A konečně, jeho kavalérie přispěla rozhodujícím způsobem k výsledku bitvy a ospravedlnila jeho investici zdrojů do jejího výcviku během osmiletého mezidobí mezi uzavřením války o rakouské dědictví a vypuknutím sedmileté války.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Tue Nov 01 2022