Seven Years War

Francouzská účast ve válce končí
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1762 Sep 15

Francouzská účast ve válce končí

France
Dlouhá britská námořní blokáda francouzských přístavů podkopala morálku francouzského obyvatelstva.Morálka dále klesala, když zpráva o porážce v bitvě u Signal Hill na Newfoundlandu dorazila do Paříže.Po boji Ruska , odchodu Švédska a dvou vítězství Pruska proti Rakousku nabyl Ludvík XV. přesvědčení, že Rakousko nebude schopno znovu dobýt Slezsko (podmínka, za kterou by Francie obdržela rakouské Nizozemí ) bez finančních a materiálních dotací, kterými byl Ludvík. již není ochoten poskytovat.Uzavřel proto mír s Frederickem a evakuoval pruská území Porýní, čímž ukončil účast Francie ve válce v Německu .
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Nov 12 2022