Saints Cyril and Methodius

Bratři přicházejí do Říma
Svatí Cyril a Metoděj v Římě.Freska v San Clemente ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
868 Jan 1

Bratři přicházejí do Říma

Rome, Italy
V roce 867 pozval papež Mikuláš I. (858-867) bratry do Říma.Jejich evangelizační mise na Moravě se mezitím stala ohniskem sporu se salcburským arcibiskupem Adalwinem a pasovským biskupem Ermanrichem, kteří si nárokovali církevní kontrolu nad stejným územím a přáli si, aby se používala výhradně latinská liturgie.Cestování s družinou učedníků a průjezd Panonií (Balatonské knížectví), kde je princ Kocel dobře přijal.O rok později dorazili do Říma, kde byli vřele přijati.Částečně to bylo způsobeno tím, že s sebou přivezli relikvie svatého Klimenta;rivalita s Konstantinopolí ohledně jurisdikce nad územím Slovanů by přiměla Řím, aby si vážil bratrů a jejich vlivu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod