Russo Turkish War 1877 1878

Bitva o Plovdiv
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1878 Jan 14 - Jan 16

Bitva o Plovdiv

Plovdiv, Bulgaria
Po zdrcujícím ruském vítězství v poslední bitvě u průsmyku Shipka se ruský velitel generál Joseph Vladimirovič Gourko začal pohybovat na jihovýchod směrem ke Konstantinopoli.Cestu blokovala osmanská pevnost v Plovdivu pod vedením Sulejmana Paši.Dne 16. ledna 1878 vtrhla do města eskadra ruských dragounů pod vedením kapitána Alexandra Buraga.Jeho obrana byla silná, ale nadřazená ruská čísla je přemohla a osmanské síly ustoupily téměř do Konstantinopole.V této době zasáhly cizí mocnosti a Rusko souhlasilo se smlouvou ze San Stefana.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Tue Jan 16 2024