Mughal Empire

Mughalské dobytí Bengálska
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1575 Mar 3

Mughalské dobytí Bengálska

Midnapore, West Bengal, India
Akbar nyní porazil většinu afghánských zbytků v Indii.Jediným centrem afghánské moci bylo nyní Bengálsko, kde vládl Sulaiman Khan Karrani, afghánský náčelník, jehož rodina sloužila pod Šer Shah Suri.První významný krok k dobytí byl učiněn v roce 1574, kdy Akbar vyslal svou armádu, aby si podmanila afghánské náčelníky vládnoucí Bengálsku.Rozhodující bitva se odehrála u Tukaroi v roce 1575, kde zvítězily mughalské síly a položily tak základ pro mughalskou vládu v regionu.Následná vojenská tažení dále posílila Mughalskou kontrolu, která vyvrcholila bitvou u Rajmahalu v roce 1576, která rozhodně porazila síly bengálského sultanátu.Následovat vojenské dobytí, Akbar realizoval administrativní reformy integrovat Bengálsko do Mughal administrativního rámce.Byly reorganizovány systémy příjmů z půdy a místní správní struktury byly sladěny s Mughalskými praktikami, což zajistilo účinnou kontrolu a těžbu zdrojů.Dobytí také usnadnilo kulturní a ekonomické výměny, obohatilo kulturní tapisérii Mughalské říše a posílilo její ekonomiku.Mughalské dobytí Bengálska významně ovlivnilo historii regionu a zahájilo období stability, prosperity a architektonického rozvoje pod Mughalskou patronací.Založilo trvalé dědictví, které ovlivnilo socioekonomickou a kulturní krajinu regionu daleko za Akbarovou vládou.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Tue Jan 30 2024