Mamluk Sultanate

Mamlucko-Ilkhanidská válka
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1299 Jan 1

Mamlucko-Ilkhanidská válka

Aleppo, Syria
Koncem roku 1299 mongolský Ilkhan Mahmud Ghazan, syn Arghuna, vzal svou armádu a překročil řeku Eufrat, aby znovu napadl Sýrii.Pokračovali na jih, až byli mírně severně od Homsu, a úspěšně obsadili Aleppo.Tam se ke Ghazanu připojily síly z jeho vazalského státu Kilikijské Arménie .
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sun Aug 21 2022