Kingdom of Hungary Late Medieval

Play button
1456 Jul 22

Obléhání Bělehradu

Belgrade, Serbia
Po pádu Konstantinopole v roce 1453 osmanský sultán Mehmed Dobyvatel shromáždil své zdroje, aby si podrobil Uherské království.Jeho bezprostředním cílem byla pohraniční pevnost města Bělehrad.John Hunyadi, hrabě z Temes a generální kapitán Maďarska, který v předchozích dvou desetiletích svedl mnoho bitev proti Turkům, připravil obranu pevnosti.Obléhání eskalovalo do velké bitvy, během níž Hunyadi vedl náhlý protiútok, který překonal osmanský tábor, a nakonec donutil zraněného Mehmeda II., aby obléhání zrušil a ustoupil.Bitva měla významné důsledky, neboť na více než půl století stabilizovala jižní hranice Uherského království a značně tak zpozdila osmanský postup v Evropě.Vzhledem k tomu, že dříve nařídil všem katolickým královstvím, aby se modlily za vítězství obránců Bělehradu, papež oslavil vítězství vydáním nařízení na památku tohoto dne.To vedlo k legendě, že rituál poledního zvonu prováděný v katolických a starých protestantských kostelech, nařízený papežem před bitvou, byl založen na památku vítězství.Den vítězství, 22. červenec, je od té doby v Maďarsku vzpomínkovým dnem.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Sep 25 2023