Kingdom of Hungary Late Medieval

Vláda Matyáše Korvína
Uherský král Matyáš Korvín ©Andrea Mantegna
1458 Jan 24

Vláda Matyáše Korvína

Hungary
Král Matyáš vedl války proti českým žoldnéřům, kteří ovládali Horní Uhry (dnes části Slovenska a severní Uhry) a proti Fridrichovi III., císaři Svaté říše římské, který si Uhersko nárokoval pro sebe.V tomto období Osmanská říše dobyla Srbsko a Bosnu a ukončila tak zónu nárazníkových států podél jižních hranic Uherského království.Matyáš v roce 1463 podepsal mírovou smlouvu s Fridrichem III., v níž uznal císařovo právo stát se uherským králem.Matthias zavedl nové daně a pravidelně nastavil zdanění na mimořádné úrovně.Tato opatření způsobila povstání v Transylvánii v roce 1467, ale porazil rebely.Následujícího roku Matyáš vyhlásil válku českému husitskému králi Jiřímu z Poděbrad a dobyl Moravu, Slezsko a Lužice, ale vlastní Čechy obsadit nemohl.Katoličtí stavové ho 3. května 1469 prohlásili českým králem, ale husitští páni se mu ani po smrti svého vůdce Jiřího z Poděbrad v roce 1471 odmítli podvolit.Matthias založil jednu z prvních profesionálních stálých armád středověké Evropy (Černou armádu Maďarska), reformoval správu spravedlnosti, omezil moc baronů a podporoval kariéry talentovaných jedinců vybraných spíše pro jejich schopnosti než pro jejich sociální postavení.Matyáš sponzoroval umění a vědu;jeho královská knihovna, Bibliotheca Corviniana, byla jednou z největších sbírek knih v Evropě.S jeho patronací se Maďarsko stalo první zemí, která přijala renesanci z Itálie.Jako Matyáš Spravedlivý, panovník, který v přestrojení putoval mezi své poddané, zůstává oblíbeným hrdinou maďarských a slovenských lidových pohádek.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Sep 25 2023