Kingdom of Hungary Early Medieval

Vláda Ondřeje I
Korunovace Ondřeje I. (Illuminated Chronicle) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1046 Jan 1

Vláda Ondřeje I

Székesfehérvár, Hungary
Ondřej I. Bílý byl uherským králem v letech 1046 až 1060. Pocházel z mladší větve Árpádovské dynastie.Po patnácti letech strávených ve vyhnanství nastoupil na trůn během rozsáhlé vzpoury pohanských Maďarů.Posílil postavení křesťanství v Uherském království a úspěšně bránil jeho nezávislost proti Svaté říši římské.Jeho úsilí zajistit nástupnictví svého syna Šalamouna vyústilo v otevřenou vzpouru jeho bratra Bély.Béla sesadil Ondřeje z trůnu násilím v roce 1060. Ondřej během bojů utrpěl těžká zranění a zemřel dříve, než byl jeho bratr korunován králem.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Aug 22 2022