Kingdom of Goryeo

Wako piráti
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1380 Jan 1

Wako piráti

Japan Sea
Wokouové byli také problémem, se kterým se setkali za vlády krále Gongmina.Wokou už nějakou dobu trápí poloostrov a stali se z nich dobře organizovaní vojenští nájezdníci, kteří útočili hluboko do země, spíše než bandité „utíkejte a utečte“, jakými začínali.Generálové Choi Young a Yi Seong-gye byli povoláni králem Gongminem, aby s nimi bojovali.Podle korejských záznamů byli piráti wako zvláště nekontrolovatelní zhruba od roku 1350. Po téměř každoročních invazích do jižních provincií Jeolla a Gyeongsang se stěhovali na sever do oblastí Chungcheong a Gyeonggi.Historie Goryeo má záznam o námořních bitvách v roce 1380, kdy bylo do Jinpo vysláno sto válečných lodí, aby tam porazily japonské piráty a osvobodily 334 zajatců, japonských bojů pak ubývá.Piráti z wako byli účinně vyhnáni pomocí technologie střelného prachu, která pak wako postrádala poté, co Goryeo v roce 1377 založil Úřad pro zbraně střelného prachu (ale o dvanáct let později byl zrušen).
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Jun 10 2022