Kingdom of Goryeo

Reformy země a otroctví krále Gwangjong
korejští otroci ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
956 Jan 1

Reformy země a otroctví krále Gwangjong

Kaesong, North Korea
Gwangjong nastoupil na trůn 13. dubna 949. Jeho první reformou byl zákon o emancipaci otroků v roce 956. Šlechtické rodiny měly mnoho otroků, hlavně válečných zajatců, kteří sloužili jako soukromí vojáci;bylo jich víc než prostých lidí a daně neplatili koruně, ale klanu, pro který pracovali.Jejich emancipací z nich Gwangjong udělal prosté občany, oslabil moc šlechtických rodů a získal lidi, kteří platili králi daně a mohli se stát součástí jeho armády.Tato reforma získala jeho vládu podporu lidu, zatímco šlechtici byli proti;dokonce i královna Daemok se pokusila krále zastavit, protože zákon zasáhl její rodinu, ale bez úspěchu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Sep 01 2022