Kievan Rus

Fragmentace a úpadek
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1054 Jan 1

Fragmentace a úpadek

Kiev, Ukraine
Byl zaveden nekonvenční systém mocenského nástupnictví (rota systém), kdy byla moc přenesena na nejstaršího člena vládnoucí dynastie spíše než z otce na syna, tj. ve většině případů na nejstaršího bratra vládce, což podněcovalo neustálou nenávist a rivalitu uvnitř královské dynastie. rodina.Familicida byla často nasazována k získání moci a lze ji vysledovat zejména v době Jaroslavi (synové Jaroslava), kdy byl zavedený systém přeskočen při ustavení Vladimíra II. Monomacha jako velkoknížete Kyjeva, což následně způsobilo velké spory mezi Olegoviči z Černihiva, Monomachové z Perejaslavu, Izjaslaviči z Turova/Volyně a knížata Polotsk.Postupný rozpad Kyjevské Rusi začal v 11. století, po smrti Jaroslava Moudrého.Pozice kyjevského velkoknížete byla oslabena rostoucím vlivem regionálních klanů.Konkurenční knížectví Polotsk zpochybňovalo moc velkoknížete obsazením Novgorodu, zatímco Rostislav Vladimirovič bojoval o černomořský přístav Tmutarakan patřící Černihivu.Tři z Yaroslavových synů, kteří se jako první spojili, se ocitli ve vzájemném boji.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Tue Jun 14 2022