Joseon Dynasty

Druhá mandžuská invaze
©HistoryMaps
1636 Jan 1

Druhá mandžuská invaze

North Korean Peninsula
K invazi Qing do Joseonu došlo v zimě roku 1636, kdy nově založená dynastie Qing vedená Mandžuem napadla dynastii Joseon, čímž vytvořila její status jako centrum imperiálního čínského přítokového systému a formálně přerušila Joseonův vztah s dynastií Ming .Invazi předcházela pozdější Jin invaze do Joseonu v roce 1627.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Dec 08 2023