History of Mathematics

Thalesova věta
©Gabriel Nagypal
600 BCE Jan 1

Thalesova věta

Babylon, Iraq
Řecká matematika údajně začala Thalesem z Milétu (asi 624–548 př. n. l.).O jeho životě se toho ví jen velmi málo, i když je všeobecně známo, že byl jedním ze sedmi mudrců Řecka.Podle Prokla odcestoval do Babylonu, odkud se naučil matematiku a další předměty, a přišel s důkazem toho, co se dnes nazývá Thalesova věta.[23]Thales používal geometrii k řešení problémů, jako je výpočet výšky pyramid a vzdálenosti lodí od břehu.Je mu připisováno první použití deduktivního uvažování aplikovaného na geometrii tím, že odvodil čtyři důsledky Thalesovy věty.V důsledku toho byl oslavován jako první skutečný matematik a první známý jedinec, kterému byl připisován matematický objev.[30]
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024