History of Mathematics

Play button
1740 Jan 1

Eulerova formule

Berlin, Germany
Eulerův vzorec, pojmenovaný po Leonhardu Eulerovi, je matematický vzorec v komplexní analýze, který stanoví základní vztah mezi goniometrickými funkcemi a komplexní exponenciální funkcí.Eulerův vzorec je všudypřítomný v matematice, fyzice, chemii a inženýrství.Fyzik Richard Feynman nazval rovnici „náš klenot“ a „nejpozoruhodnější vzorec v matematice“.Když x = π, Eulerův vzorec může být přepsán jako eiπ + 1 = 0 nebo eiπ = -1, což je známé jako Eulerova identita.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Dec 04 2023