History of Mathematics

Diofantinová analýza
©Tom Lovell
200 Jan 1

Diofantinová analýza

Alexandria, Egypt
Po období stagnace po Ptolemaiovi se období mezi lety 250 a 350 n. l. někdy označuje jako „stříbrný věk“ řecké matematiky.[53] Během tohoto období, Diophantus dělal významné pokroky v algebře, zvláště neurčité analýzy, který je také známý jako “Diophantine analýza”.[54] Studium diofantických rovnic a diofantických aproximací je významnou oblastí výzkumu dodnes.Jeho hlavním dílem byla Aritmetika, sbírka 150 algebraických problémů zabývajících se přesným řešením určitých a neurčitých rovnic.[55] Aritmetika měla významný vliv na pozdější matematiky, jako byl Pierre de Fermat, který dospěl ke své slavné Poslední větě poté, co se pokusil zobecnit problém, který četl v Aritmetice (rozdělení čtverce na dva čtverce).[56] Diophantus také udělal významné pokroky v notaci, aritmetika je prvním příkladem algebraického symbolismu a synkopy.[55]
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Jan 08 2024