History of India

Doba železná v Indii
Doba železná v Indii ©HistoryMaps
1800 BCE Jan 1 - 200 BCE

Doba železná v Indii

India
V prehistorii indického subkontinentu doba železná vystřídala Indii doby bronzové a částečně koresponduje s megalitickými kulturami Indie.Jiné archeologické kultury z doby železné v Indii byly kultura Painted Grey Ware (1300–300 př.nl) a severní černá leštěná keramika (700–200 př.nl).Toto odpovídá přechodu Janapadas nebo knížectví védského období k šestnácti Mahajanapadas nebo oblastní státy časného historického období, kulminovat vznikem Maurya Říše ke konci období.Nejstarší důkaz o tavení železa předchází vznik vlastní doby železné o několik století.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Jan 06 2024