History of India

Dynastie Chalukya
Západní Chalukya architektura ©HistoryMaps
543 Jan 1 - 753

Dynastie Chalukya

Badami, Karnataka, India
Říše Chalukya ovládala velké části jižní a střední Indie mezi 6. a 12. stoletím.Během tohoto období vládli jako tři příbuzné a přesto jednotlivé dynastie.Nejčasnější dynastie, známá jako „Badami Chalukyas“, vládla z Vatapi (moderní Badami) od poloviny 6. století.Badami Chalukyas začal prosazovat svou nezávislost při úpadku Kadamba království Banavasi a rychle se zvedl k výtečnosti během panování Pulakeshin II.Vláda Chalukyas představuje důležitý milník v historii jižní Indie a zlatý věk v historii Karnataka.Politická atmosféra v jižní Indii se přesunula z menších království do velkých říší s nadvládou Badami Chalukyas.Království založené na jižní Indii převzalo kontrolu a zkonsolidovalo celý region mezi řekami Kaveri a Narmada.Vzestup této říše viděl zrod efektivní správy, zámořského obchodu a obchodu a rozvoj nového stylu architektury zvaného „Chalukyan architecture“.Dynastie Chalukya ovládala části jižní a střední Indie z Badami v Karnataka mezi 550 a 750, a pak znovu z Kalyani mezi 970 a 1190.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 10 2024