History of Filipino Americans

Výhody pro filipínské válečné veterány byly zrušeny
Jose Calugas sloužil během druhé světové války ve filipínských skautech armády Spojených států.Za své činy během intenzivní bitvy u Bataanu obdržel Medaili cti. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1946 Jan 1

Výhody pro filipínské válečné veterány byly zrušeny

Washington D.C., DC, USA
Rescision Act z roku 1946 je zákon Spojených států, který snižuje (ruší) částky určitých finančních prostředků, které již byly určeny na konkrétní vládní programy, z velké části pro americkou armádu, po skončení druhé světové války a poté, co se americké výdaje na armádu a veřejné práce snížily. .Výsledkem bylo zpětné zrušení výhod pro filipínské jednotky za jejich vojenskou službu pod záštitou Spojených států, zatímco Filipíny byly neregistrovaným územím USA a Filipínci byli státními příslušníky USA.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod