Harald Hardrada

Bitva o Stiklestad
Pád Olava světce v bitvě u Stiklestadu ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1030 Jul 29

Bitva o Stiklestad

Stiklestad, Norway
Po povstání v roce 1028 byl Haraldův bratr Olaf donucen odejít do exilu, dokud se počátkem roku 1030 nevrátil do Norska. Když Harald slyšel zprávy o Olafově plánovaném návratu, shromáždil 600 mužů z Vysočiny, aby se setkal s Olafem a jeho muži po jejich příjezdu na východ. Norsko.Po přátelském přivítání Olaf pokračoval ve shromáždění armády a nakonec bojoval v bitvě u Stiklestadu dne 29. července 1030, které se Harald zúčastnil na straně svého bratra.Bitva byla součástí pokusu obnovit Olafa na norský trůn, který byl zajat dánským králem Cnutem Velikým (Canute).Bitva vyústila v porážku bratrů v rukou těch Norů, kteří byli loajální ke Cnutovi, a Olaf byl zabit, zatímco Harald byl těžce zraněn.Harald byl nicméně poznamenán, že během bitvy prokázal značný vojenský talent.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod