Genpei War

Yoshinakova ambice
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1184 Jan 1

Yoshinakova ambice

Kyoto
Yoshinaka se opět snažil získat kontrolu nad klanem Minamoto plánováním útoku na Yoritomo a současně pronásledováním Tairu na západ.Tairové byli úspěšní v odražení útoku Jošinakových pronásledujících sil v bitvě u Mizušimy.Yoshinaka se spikl s Yukiie, aby se zmocnil hlavního města a císaře, možná dokonce založil nový dvůr na severu.Yukiie však tyto plány odhalila císaři, který je sdělil Yoritomovi.Zrazen Yukiie, Yoshinaka převzal velení Kjóta a na začátku roku 1184 zapálil Hōjūjidono, čímž vzal císaře do vazby.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod