Fourth Crusade

Křižákům chybí peníze
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1202 May 1

Křižákům chybí peníze

Venice, Italy
V květnu 1202 byla většina křižácké armády shromážděna v Benátkách , i když s mnohem menším počtem, než se očekávalo: asi 12 000 (4–5 000 rytířů a 8 000 pěšáků) místo 33 500.Benátčané splnili svou část dohody: čekalo 50 válečných galér a 450 transportů – dost pro trojnásobek shromážděné armády.Benátčané pod svým letitým a slepým dóžem Dandolem nenechali křižáky odejít, aniž by zaplatili celou dohodnutou částku, původně 85 000 stříbrných marek.Křižáci mohli zpočátku zaplatit jen 35 000 stříbrných marek.Dandolo a Benátčané zvažovali, co dělat s křížovou výpravou.Dandolo navrhl, aby křižáci zaplatili své dluhy zastrašením mnoha místních přístavů a ​​měst na Jadranu, což vyvrcholilo útokem na přístav Zara v Dalmácii.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Aug 18 2022