First Crusade

Potíže u Niše
Obléhání Niše dne 4. července 1096 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Jul 3

Potíže u Niše

Niš, Serbia
Potom pochodovali sedm dní a do Niše dorazili 3. července.Tam velitel Niše slíbil, že poskytne doprovod Petrově armádě do Konstantinopole a také jídlo, pokud hned odejde.Petr se zavázal a druhý den ráno vyrazil.Pár Němců se však u silnice dostalo do sporu s některými místními obyvateli a zapálili mlýn, který se Petrovi vymkl kontrole, dokud Niš nevyslal proti křižákům celou svou posádku.Křižáci byli úplně poraženi, ztratili asi 10 000 (čtvrtinu jejich počtu), zbytek se přeskupil dále u Bela Palanka.Když 12. července dorazili do Sofie, setkali se se svým byzantským doprovodem, který je bezpečně dopravil do 1. srpna po zbytek cesty do Konstantinopole.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Mar 26 2022