First Crusade

Obléhatelé jsou obleženi
Ilustrace Kerbogha obléhající Antiochii, z rukopisu ze 14. století v péči Bibliothèque nationale de France ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1098 Jun 4

Obléhatelé jsou obleženi

Antioch
Z obléhatelů se stali obležení.4. června dorazil předvoj 40 000 silné armády Kerboghy kolem Franků.Od 10. června po 4 dny vlny Kerboghových mužů napadaly městské hradby od úsvitu do soumraku.Bohemond a Adhemar zatarasili brány města, aby zabránili masovým dezercím, a podařilo se jim vydržet.Kerbogha poté změnil taktiku na snahu vyhladovět křižáky.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Sep 26 2022