First Bulgarian Empire

Play button
708 Jan 1

Hranice mezi Bulharskem a Byzantskou říší vymezeny

Pomorie, Bulgaria
O tři roky později se však Justinián pokusil získat zpět odstoupené území silou, ale jeho armáda byla poražena u Anchialu.Potyčky pokračovaly až do roku 716, kdy chán Tervel podepsal důležitou dohodu s Byzancí, která definovala hranice a byzantský tribut, regulovala obchodní vztahy a zajišťovala výměnu vězňů a uprchlíků.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod