First Anglo Afghan War

1843 Jan 1

Epilog

Afghanistan
Mnoho hlasů v Británii, od lorda Aberdeena po Benjamina Disraeliho, kritizovalo válku jako unáhlenou a bezcitnou.Vnímaná hrozba z Ruska byla značně přehnaná, vezmeme-li v úvahu vzdálenosti, téměř nepřekonatelné horské bariéry a logistické problémy, které by invaze musela vyřešit.Během tří desetiletí po první anglo-afghánské válce Rusové postupovali neustále na jih směrem k Afghánistánu.V roce 1842 byla ruská hranice na druhé straně Aralského jezera od Afghánistánu.V roce 1865 byl Taškent formálně připojen, stejně jako Samarkand o tři roky později.Mírová smlouva z roku 1873 s Amirem Alim Khanem z dynastie Manghit, vládcem Buchary, ho prakticky zbavila nezávislosti.Ruská kontrola se poté rozšířila až k severnímu břehu Amudarji.V roce 1878 Britové znovu napadli, čímž začala druhá anglo-afghánská válka.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod