Delhi Sultanate

První mongolská invaze do Indie
Mongolská invaze do Indie ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1303 Jan 1

První mongolská invaze do Indie

Delhi, India
V roce 1303 zahájila mongolská armáda z Chagatai Khanate invazi do sultanátu Dillí, když byly dvě hlavní jednotky armády Dillí pryč z města.Dillíský sultán Alauddin Khalji, který byl pryč v Chittoru, když Mongolové zahájili svůj pochod, se ve spěchu vrátil do Dillí.Nebyl však schopen provést odpovídající válečné přípravy a rozhodl se ukrýt se v dobře střeženém táboře v rozestavěné pevnosti Siri.Mongolové pod vedením Taraghaie obléhali Dillí přes dva měsíce a vyplenili jeho předměstí.Nakonec se rozhodli ustoupit, protože nebyli schopni prolomit Alauddinův tábor.Invaze byla jednou z nejvážnějších mongolských invazí do Indie a přiměla Alauddina, aby přijal několik opatření, aby se zabránilo jejímu opakování.Posílil vojenskou přítomnost podél mongolských cest doIndie a provedl ekonomické reformy, aby zajistil dostatečné příjmy pro udržení silné armády.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Jan 18 2024