Constantine the Great

Velké pronásledování
Poslední modlitba křesťanských mučedníků, Jean-Léon Gérôme (1883) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
303 Jan 1

Velké pronásledování

Rome, Metropolitan City of Rom
Diokleciánovo neboli Velké pronásledování bylo posledním a nejkrutějším pronásledováním křesťanů v Římské říši.V roce 303 císaři Diocletianus, Maximianus, Galerius a Constantius vydali řadu ediktů, kterými zrušili zákonná práva křesťanů a požadovali, aby dodržovali tradiční náboženské zvyklosti.Pozdější edikty se zaměřovaly na duchovenstvo a požadovaly univerzální oběti a nařizovaly všem obyvatelům obětovat bohům.Intenzita pronásledování se v celé říši lišila – nejslabší v Galii a Británii , kde byl uplatněn pouze první edikt, a nejsilnější ve východních provinciích.Perzekuční zákony byly zrušeny různými císaři (Galerius ediktem Serdica v roce 311) v různých dobách, ale Konstantinův a Liciniův edikt Milánský (313) tradičně znamenal konec pronásledování.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Aug 05 2022