Constantine the Great

338 Jan 1

Epilog

İstanbul, Turkey
Konstantin znovu sjednotil říši pod jedním císařem a získal velká vítězství nad Franky a Alamany v letech 306–308, znovu Franky v letech 313–314, Góty v roce 332 a Sarmaty v roce 334. V roce 336 znovu obsadil většinu dlouho ztracená provincie Dacie, kterou byl Aurelianus nucen roku 271 opustit.V kulturní sféře Konstantin oživil hladce oholenou tvář dřívějších císařů, kterou mezi Římany původně zavedl Scipio Africanus a Hadrianus ji změnil v nošení vousů.Tato nová římská císařská móda trvala až do vlády Phoka.Svatá říše římská počítala Konstantina mezi ctihodné postavy své tradice.V pozdějším byzantském státě se pro císaře stalo velkou ctí být oslavován jako „nový Konstantin“;jméno neslo deset císařů, včetně posledního císaře Východořímské říše.Karel Veliký použil na svém dvoře monumentální konstantinovské formy, aby naznačil, že je Konstantinovým nástupcem a rovným.Konstantin získal mýtickou roli válečníka proti pohanům.Zdá se, že jeho přijetí jako světce se rozšířilo v byzantské říši během válek proti sasanským Peršanům a muslimům na konci šestého a sedmého století.Motiv románského jezdce, jezdecké postavy v pozici triumfujícího římského císaře, se stal vizuální metaforou v sochařství k chvále místních dobrodinců.Samotné jméno „Constantine“ se v 11. a 12. století těšilo obnovené popularitě v západní Francii.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Aug 27 2022