Byzantine Empire Macedonian dynasty

Benátky udělily obchodní práva
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
992 Jan 1

Benátky udělily obchodní práva

Venice, Metropolitan City of V
V roce 992 Basil uzavřel smlouvu s benátským dóžem Pietrem II. Orseolem za podmínek snížení benátských cel v Konstantinopoli z 30 nomismat na 17 nomismat.Na oplátku Benátčané souhlasili s přepravou byzantských jednotek do jižní Itálie v dobách války.Podle jednoho odhadu by byzantský zemědělec mohl očekávat zisk 10,2 nomismata poté, co zaplatil poplatky za polovinu své nejkvalitnější půdy.Basil byl oblíbený u venkovských farmářů, třídy, která produkovala většinu zásob a vojáků jeho armády.Aby to pokračovalo, Basilovy zákony chránily drobné vlastníky zemědělských nemovitostí a snižovaly jejich daně.Navzdory téměř neustálým válkám byla Basilova vláda považována za éru relativní prosperity třídy.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Aug 18 2022