Byzantine Empire Macedonian dynasty

Vláda Konstantina VIII
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1025 Dec 16

Vláda Konstantina VIII

İstanbul, Turkey
Konstantin VIII. Porfyrogenitus byl de jure byzantským císařem od roku 962 až do své smrti.Byl mladším synem císaře Romana II. a císařovny Theophano.Byl nominálním spolucísařem 63 let (déle než kterýkoli jiný), postupně se svým otcem;nevlastní otec, Nikephoros II Phokas;strýc, John I Tzimiskes;a bratr Basil II.Basilova smrt dne 15. prosince 1025 zanechala Konstantina jediným císařem.Konstantin projevoval celoživotní nezájem o politiku, státnictví a armádu a během jeho krátké jediné vlády trpěla vláda Byzantské říše špatným řízením a zanedbáváním.Neměl žádné syny a místo toho ho nahradil Romanos Argyros, manžel jeho dcery Zoë.Začátek úpadku Byzantské říše byl spojen s nástupem Konstantina na trůn.Jeho vláda byla popsána jako „nezmírněná katastrofa“, „rozpad systému“ a příčina „kolapsu vojenské síly Impéria“.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Apr 29 2022