Byzantine Empire Isaurian dynasty

Umayyad obnovuje útoky
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
726 Jan 1

Umayyad obnovuje útoky

Kayseri, Turkey
Pravidelné nájezdy proti Byzantské říši pokračovaly v roce 727 až do roku 739. Jedním z pravidelných velitelů arabských sil byl pochybný Maslama, Hishamův nevlastní bratr.Bojoval s Byzantinci v letech 725–726 a příští rok dobyl Caesareu Mazaca.Hishamův syn Mu'awiya byl dalším arabským velitelem v téměř každoročních nájezdech proti Byzantské říši.V roce 728 dobyl pevnost Samalu v Kilikii.Příští rok Mu'awiya strčil doleva a Sa'id ibn Hisham doprava, navíc k námořnímu nájezdu.V roce 731 zajal Mu'awiya Kharsianon v Kappadokii.Mu'awiya vpadl do Byzantské říše v letech 731-732.Příští rok dobyl Aqrun (Akroinos), zatímco Abdalláh al-Battal zajal byzantského velitele.Mu'awiya zaútočil na Byzanc v letech 734-737.V roce 737 vedl al Walid ibn al Qa'qa al-Absi nájezd proti Byzantincům.Příští rok Sulayman ibn Hisham zajal Sindira (Sideroun).V letech 738–739 zajal Maslama část Kappadokie a také zaútočil na Avary.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sun Apr 17 2022