Byzantine Empire Isaurian dynasty

Moechovský spor
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
795 Jan 1

Moechovský spor

İstanbul, Turkey
Konstantin VI. se rozvedl se svou manželkou Marií z Amnie, která mu nedokázala zajistit mužského dědice, a oženil se s jeho milenkou Theodote, což je nepopulární a kanonicky nezákonný čin, který vyvolal takzvaný „Moechovský spor“.Přestože patriarcha Tarasios proti tomu veřejně nemluvil, odmítl sňatek vyřídit.Populární nesouhlas vyjádřil Theodotův strýc Platón ze Sakkoudionu, který dokonce přerušil spojení s Tarasiem pro svůj pasivní postoj.Platónova neústupnost vedla k jeho vlastnímu uvěznění, zatímco jeho mnišští příznivci byli pronásledováni a vyhoštěni do Soluně.„Moechovský spor“ stál Konstantina popularitu, která mu zbyla, zejména v církevním zřízení, které se Irene postarala o to, aby hlasitě podpořila proti svému vlastnímu synovi.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Apr 22 2022