History of France

Galliska riket
Paris 3:e århundradet ©Jean-Claude Golvin
260 Jan 1 - 274

Galliska riket

Cologne, Germany
Det galliska riket eller det galliska romerska riket är namn som används i modern historieskrivning för en utbrytardel av det romerska riket som fungerade de facto som en separat stat från 260 till 274. Det uppstod under det tredje århundradets kris, då en serie romerska riket militära ledare och aristokrater förklarade sig själva som kejsare och tog kontroll över Gallien och angränsande provinser utan att försöka erövra Italien eller på annat sätt ta den centrala romerska administrativa apparaten. på sin höjd omfattade territorierna Germania, Gallien, Britannia och (för en tid) Hispania.Efter Postumus' mord 269 förlorade den mycket av sitt territorium, men fortsatte under ett antal kejsare och usurperare.Det återtogs av den romerske kejsaren Aurelianus efter slaget vid Châlons 274.
HistoryMaps Shop

Besök butiken