Colonial History of the United States

Play button
1675 Jun 20 - 1678 Apr 12

Kung Filips krig

Massachusetts, USA
Kung Filips krig var en väpnad konflikt 1675–1676 mellan inhemska invånare i New England och New England-kolonister och deras inhemska allierade.Kriget är uppkallat efter Metacom, Wampanoag-hövdingen som antog namnet Philip på grund av de vänskapliga relationerna mellan hans far Massasoit och Mayflower Pilgrims.Kriget fortsatte i de nordligaste delarna av New England fram till undertecknandet av fördraget i Casco Bay den 12 april 1678.Kriget var den största olyckan i 1600-talets New England och anses av många vara det dödligaste kriget i den koloniala amerikanska historien.Inom loppet av lite mer än ett år förstördes 12 av regionens städer och många fler skadades, ekonomin i Plymouth- och Rhode Island-kolonierna var nästan förstörd och deras befolkning decimerades och förlorade en tiondel av alla tillgängliga män för militärtjänst.Mer än hälften av New Englands städer attackerades av infödda.Hundratals Wampanoags och deras allierade avrättades offentligt eller förslavades, och Wampanoags lämnades i praktiken jordlösa.Kung Filips krig började utvecklingen av en oberoende amerikansk identitet.New England-kolonisterna mötte sina fiender utan stöd från någon europeisk regering eller militär, och detta började ge dem en gruppidentitet skild och skild från Storbritannien.
HistoryMaps Shop

Besök butiken