Byzantine Empire Justinian dynasty

Reparera förbindelserna med Rom
Monofysitism - bara en natur ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
519 Mar 1

Reparera förbindelserna med Rom

Rome, Metropolitan City of Rom
Till skillnad från de flesta kejsare före honom, som var monofysiter, var Justin en hängiven ortodox kristen .Monofysiter och ortodoxa var i konflikt om Kristi dubbla natur.Tidigare kejsare hade stött monofysiternas ståndpunkt, som stod i direkt konflikt med påvedömets ortodoxa lära, och denna strid ledde till den akatiska schismen.Justin, som ortodox, och den nye patriarken, Johannes av Kappadokien, satte genast igång att reparera förbindelserna med Rom.Efter känsliga förhandlingar slutade Acacian Schism i slutet av mars 519.
HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Thu Jan 18 2024