Byzantine Empire Justinian dynasty

Bysantinsk-Sasaniska kriget
©Angus McBride
572 Jan 1

Bysantinsk-Sasaniska kriget

Caucasus
Det bysantinskasasaniska kriget 572–591 var ett krig som utkämpades mellan det sasaniska riket Persien och det östra romerska riket, av moderna historiker kallat det bysantinska riket.Den utlöstes av pro-bysantinska revolter i områden i Kaukasus under persisk hegemoni, även om andra händelser också bidrog till dess utbrott.Striderna begränsades till stor del till södra Kaukasus och Mesopotamien , även om de också sträckte sig in i östra Anatolien, Syrien och norra Iran .Det var en del av en intensiv sekvens av krig mellan dessa två imperier som ockuperade majoriteten av 600-talet och början av 700-talet.Det var också det sista av de många krigen mellan dem som följde ett mönster där striderna till stor del begränsades till gränsprovinser och ingen av sidorna uppnådde någon varaktig ockupation av fiendens territorium bortom denna gränszon.Det föregick en mycket mer omfattande och dramatisk slutkonflikt i början av 700-talet.
HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Sun Jan 07 2024