Achaemenid Empire

Babylons fall
Cyrus den store ©JFoliveras
539 BCE Sep 1

Babylons fall

Babylon, Iraq
Babylons fall betecknar slutet på det nybabyloniska riket efter det att det erövrades av det akemenidiska riket 539 f.Kr.Nabonidus (Nabû-na'id, 556–539 fvt), son till den assyriska prästinnan Adda-Guppi, kom till tronen 556 fvt, efter att ha störtat den unge kungen Labashi-Marduk.Under långa perioder anförtrodde han styret åt sin son, prins och medhjälpare Belshazzar, som var en duktig soldat, men en fattig politiker.Allt detta gjorde honom något impopulär bland många av sina undersåtar, särskilt prästadömet och militärklassen.I öster hade det Achaemenidiska riket vuxit i styrka.I oktober 539 fvt gick Kyros den store in i Babylonien i fred utan att vara engagerad i någon strid.Babylonien införlivades därefter med det persiska akemenidiska riket som en satrapi.Den hebreiska bibeln hyllar också förbehållslöst Cyrus för hans handlingar i erövringen av Babylon och hänvisar till honom som Jahves smorde.Han är krediterad för att befria Judas folk från deras exil och för att ha godkänt återuppbyggnaden av stora delar av Jerusalem, inklusive det andra templet.
HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Sun Jan 07 2024