Seleucid Empire

Opkomst van Seleucus
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
312 BCE Jan 1 00:01

Opkomst van Seleucus

Babylon, Iraq
Alexanders generaals, bekend als diadochi, streden na zijn dood om de suprematie over delen van zijn rijk.Ptolemaeus I Soter, een voormalige generaal en destijds huidige satraap vanEgypte , was de eerste die het nieuwe systeem uitdaagde, wat uiteindelijk leidde tot de ondergang van Perdiccas.De opstand van Ptolemaeus creëerde een nieuwe onderverdeling van het rijk met de opdeling van Triparadisus in 320 vGT.Seleucus, die "opperbevelhebber van de metgezellencavalerie" (hetairoi) was geweest en tot eerste of hofchiliarch was benoemd (wat hem sinds 323 v.Chr. Na de regent en opperbevelhebber Perdiccas tot hoge officier in het Koninklijke Leger maakte), hoewel hij hem later hielp vermoorden) Babylonië ontving en vanaf dat moment zijn heerschappij meedogenloos bleef uitbreiden.Seleucus vestigde zich in Babylon in 312 vGT, het jaar dat later werd gebruikt als de stichtingsdatum van het Seleucidische rijk.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 31 2024