Qing dynasty

Tweede Opiumoorlog
Britten nemen Peking in ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1856 Oct 8 - 1860 Oct 21

Tweede Opiumoorlog

China
De Tweede Opiumoorlog was een oorlog, die duurde van 1856 tot 1860, waarin het Britse rijk en het Franse rijk het opnemen tegen de Qing-dynastie in China.Het was het tweede grote conflict in de Opiumoorlogen, die werden uitgevochten over het recht om opium naar China te importeren, en resulteerde in een tweede nederlaag voor de Qing-dynastie.Het deed veel Chinese functionarissen geloven dat conflicten met de westerse mogendheden niet langer traditionele oorlogen waren, maar onderdeel van een dreigende nationale crisis.Tijdens en na de Tweede Opiumoorlog werd de Qing-regering ook gedwongen verdragen met Rusland te ondertekenen, zoals het Verdrag van Aigun en de Conventie van Peking (Beijing).Als gevolg hiervan stond China meer dan 1,5 miljoen vierkante kilometer grondgebied af aan Rusland in het noordoosten en noordwesten.Met het einde van de oorlog kon de Qing-regering zich concentreren op het tegengaan van de Taiping-opstand en het handhaven van haar heerschappij.De Conventie van Peking heeft onder meer het Kowloon-schiereiland aan de Britten afgestaan ​​als onderdeel van Hong Kong.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun