Qing dynasty

Canton-systeem
Kanton in 1830 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1757 Jan 1 - 1839

Canton-systeem

Guangzhou, Guangdong Province,
Het Canton-systeem diende als een middel voor Qing China om de handel met het Westen binnen zijn eigen land te beheersen door alle handel te concentreren op de zuidelijke haven van Canton (nu Guangzhou).Het protectionistische beleid ontstond in 1757 als reactie op een gepercipieerde politieke en commerciële dreiging vanuit het buitenland van opeenvolgende Chinese keizers.Vanaf het einde van de zeventiende eeuw regelden Chinese kooplieden, bekend als Hongs, alle handel in de haven.Opererend vanuit de dertien fabrieken aan de oevers van de Pearl River buiten Canton, in 1760, werden ze in opdracht van de Qing Qianlong-keizer officieel gesanctioneerd als een monopolie dat bekend staat als de Cohong.Daarna handelden Chinese kooplieden die zich bezighielden met buitenlandse handel via de Cohong onder toezicht van de Guangdong Customs Supervisor, informeel bekend als de "Hoppo", en de gouverneur-generaal van Guangzhou en Guangxi.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Fri Jul 22 2022