Qin dynasty

Zhao Zheng van Qin werd geboren
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
259 BCE Jan 1

Zhao Zheng van Qin werd geboren

Xian, China
Hij kreeg de naam Zhao Zheng, (persoonlijke naam Ying Zheng).De naam naam Zheng () kwam van zijn geboortemaand Zhengyue, de eerste maand van de Chinese maankalender;.De clannaam van Zhao kwam van de afstamming van zijn vader en had geen verband met de naam van zijn moeder of de plaats van zijn geboorte.(Song Zhong zegt dat zijn verjaardag, veelbetekenend, op de eerste dag van Zhengyue was.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun