Qin dynasty

Zuidelijke uitbreiding
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
214 BCE Jan 1

Zuidelijke uitbreiding

Guangzhou, Fuzhou, Guilin, Han
In 214 vGT verzekerde Shi Huangdi zijn grenzen in het noorden met een fractie (100.000 man) van zijn grote leger, en stuurde de meerderheid (500.000 man) van zijn leger naar het zuiden om het grondgebied van de zuidelijke stammen te veroveren.Voorafgaand aan de gebeurtenissen die leidden tot de dominantie van Qin over China, hadden ze een groot deel van Sichuan in het zuidwesten in bezit gekregen.Het Qin-leger was onbekend met het jungle-terrein en werd verslagen door de guerrillaoorlogstactieken van de zuidelijke stammen, waarbij meer dan 100.000 man verloren ging.Tijdens de nederlaag slaagde Qin er echter in een kanaal naar het zuiden aan te leggen, dat ze intensief gebruikten voor de bevoorrading en versterking van hun troepen tijdens hun tweede aanval op het zuiden.Voortbouwend op deze verworvenheden veroverden de Qin-legers de kustgebieden rond Guangzhou en namen de provincies Fuzhou en Guilin in.Ze sloegen toe tot in het zuiden van Hanoi.Na deze overwinningen in het zuiden verplaatste Qin Shi Huang meer dan 100.000 gevangenen en ballingen om het nieuw veroverde gebied te koloniseren.Wat betreft het uitbreiden van de grenzen van zijn rijk was de Eerste Keizer buitengewoon succesvol in het zuiden.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 31 2024